"הנשיא צריך להלך בתוך הקונצנזוס"
ינון מגל ובן כספית