"עושים לנתניהו ומשפחתו משפט שדה"
סיון כהן וגדעון אוקו