"אין לישראל אופציה צבאית ממשית נגד איראן"
ניסים משעל