"מעריך שבשנה הבאה עליית מחירי הדיור תיבלם"
ינון מגל ובן כספית