"הצגת הפרקליטות כאושיית דמוקרטיה זו טעות"
אראל סג"ל