"שיא העדות היה כשחפץ העיד על העינויים שעבר"
ינון מגל ובן כספית