"יש מי שמשלם 400 ש"ח ולא רואה כלום מההופעה"
מעיין אדם