"לממשלה החדשה יש גישה נאיבית לגרעין האיראני"
ניסים משעל