חקירת הלוחמים: "כשל מקצועי שלא לומר - ערכי"
אראל סג"ל