"רובו המכריע של האיום הסורי, הוסר"
בן כספית ואריה אלדד