בן: "אתה מדבר דברי הבל", ינון: "אתה מדבר כמו דודי אמסלם"
ינון מגל ובן כספית