"יהודה אמר שנפצע בצוואר, הבנו שאין את מי להציל"
ינון מגל ובן כספית