"בטרור פלסטיני ובטרור יהודי צריך להילחם עד חרמה"
אראל סג"ל