עובדי עיריית ת"א משכנעים דרי רחוב להגיע למקלט
איפה הכסף