"יודעת מי החשודים ברצח אבל ידיי כבולות"
ניסים משעל