"במדינות לאום, הזכות הקולקטיבית שמורה אך ורק ללאום"
אראל סג"ל