"ימי המחלה עלולים להצטבר ל־5 מיליארד שקלים"
איפה הכסף