"הרגשתי שרוצחים לי את הילד בפעם השנייה"
ינון מגל ובן כספית