גולן: "אתה פשיסט"; ינון: "אתה בושה"
ינון מגל ובן כספית