"לא יודע איך להיכנס לנעליו של החייל, חרב עליו עולמו"
ניסים משעל וגיא פלג