"המספרים גבוהים, אנחנו מרגישים את זה בבית החולים"
ניסים משעל וגיא פלג