"בסוף, זה הכל עניין של שיקול דעת של הלוחם"
ינון מגל ובן כספית