"מערכת האשפוז בישראל מתוחה עד הקצה"
סיון כהן וגדעון אוקו