"נשים שנמצאות בכנסת, מובילות שינויים אמיתיים"
מעיין אדם