"לא היה צריך לעשות את הנטיעות האלה עכשיו"
בן כספית ואריה אלדד