"פרשת הריגול האיראני הייתה יכולה להזיק לישראל"
ניסים משעל