"המדינה נטשה את הנגב, אם נמשיך כך נאבד אותו"
ניסים משעל