"זכותה של פרופ' מטות לומר מה שהיא רוצה"
ינון מגל ובן כספית