"ממקומי, זה חוסר אחריות לומר את דעתי על ההסדר"
בן כספית ואריה אלדד