"המשטרה נותנת לאנשים אחרים לעבור על החוק"
ניסים משעל וגיא פלג