בן: "יאיר נתניהו שחי כמו טפיל על חשבון הציבור, איך אין לו בושה?"
ינון מגל ובן כספית