"כל תושבי חיפה יידעו שמכרו אותם"
ינון מגל ובן כספית