בגלל מאזין? זהבי נפרד מהמאזינים: "אני מתפטר"
זהבי עצבני