"המפסידים ממעשה סילמן הם אזרחי ישראל"
בן כספית ואריה אלדד