מיוחד לחג: אביהו מדינה עורך ומגיש 'שבת עברית'
שבת עברית