ביטול מופעי הזיקוקים? "זה פוסט ציונות"
ינון מגל ובן כספית