"יש הערכה, והיא המובילה, שהמחבלים בשטח ישראל"
ניסים משעל