"המחבלים כבר לא בעיר, יש למעלה מ־10 יתומים"
ניסים משעל