האוזר למגל: "אתה בימין או בביביזם?"; ינון: "גמרת את הקריירה"
ינון מגל ובן כספית