מגל: "במותה ציוותה את חזרתו של נתניהו"
ינון מגל ובן כספית