"חציית קו אדום שמסכנת ופוגעת בישראל"
בן כספית ואריה אלדד