"במהלך 2022 הממשלה תיפול - אנחנו נלך לבחירות"
ינון מגל ובן כספית