"הפלסטינים מסרבים להעביר את הקליע כי לא הם רוצים את האמת"
ניסים משעל