"העובדה שהתביעה מבקשת לתקן כתב אישום, זה לא כל כך חריג"
ינון מגל ובן כספית