"לא אבגוד במפלגה שלי, אלה לא הערכים שלי"
בן כספית ואריה אלדד