שביתה לפני סוף שנת הלימודים? "נחליט בימים הקרובים"
איפה הכסף