"מערכת החינוך מדממת החוצה את ההון האנושי שלה"
איפה הכסף