"שוק הדיור צריך תוכנית ארוכת טווח, לא צעדים של זנבג וגמרנו"
איפה הכסף