"נבטל בהינף יד את כל המינויים של הממשלה הזו"
ניסים משעל וגיא פלג