מתקבלות באהבה? סילמן כן, שקד לא
בן כספית ואריה אלדד